نوشته‌ها

نماد شتر در دفینه یابی

نماد شتر در دفینه یابی

نماد شتر در دفینه یابی نماد شتر در دفینه یابی  پیدا کردن گنج و دفینه یکی از کارهایی است امروزه خیلی فراگیر شده است و بخاطر قدمت تاریخی و باستانی ایران ، افراد زیادی روی به کاوش گنجینه های پنهان شده اورده اند. البته باید این…