نوشته‌ها

نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی    نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی توضیح مختصری در مورد مار :مار جانوری خزنده، گوشت‌خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است. معمولاً مارها با مارمولک بی‌پا اشتباه گرفته می‌شوند، از جمله تفاوت‌های م…