نوشته‌ها

نماد چشم درگنج یابی

نماد چشم درگنج یابی نماد چشم درگنج یابیشاید در مناطق باستانی اطراف شما هم نمادهای باستانی وجود داشته باشد. از جمله نمادهای مهم در بحث گنج یابی به نماد چشم اشاره می کنیم. چشم نمادی مهم در یهودیت می باشد که اگر در منطقه باستانی تک چشم …