نوشته‌ها

نماد X در گنج یابی

نماد X در گنج یابی نماد X در گنج یابیاگر اهل کاوش و علاقه مند به دفینه یابی باشید حتما نشان ضربدر روی انواع سنگ ها و صخره ها و یا دیواره ها دیده اید. در این پست نمونه ای از این نماد ها را بررسی می کنیم که نشانه دا…