نوشته‌ها

نگاهی نو به ۱۳ دریاچه رنگارنگ ایران و جهان

نگاهی نو به ۱۳ دریاچه رنگارنگ ایران و جهان

نگاهی نو به ۱۳ دریاچه رنگارنگ ایران و جهان  تعداد دریاچه‌های زیبای جهان که رنگارنگی‌شان چشم‌ها را خیره کرده بی‌شمار است و نکته قابل توجه در این است که رنگ آب آنها به کل با رنگ معمول آب تفاوت دارد. نمای رنگ‌ها چهره‌ای بی‌ن…