نوشته‌ها

هگمتانه: پایتخت هفت دودمان

,
نام‌های همدان در گذر تاریخ (ترتیب خاصی ندارد): اکباتان، احمتا، هنگ متان، آکسایا، اهدانه، هکمتان، هگمتانه،آنادانا، سارو، ایپیفانیا، زینستان، امدانه، همدانا، نازمه و … هگمتانه: پایتخت هفت دودمان: مادها: قصری مشهور به هفت‌حصار در آن ساختند همچون قصر عجایب هفتگا…