نوشته‌ها

هیولاهای باستانی ایران را بشناسید

,
هیولاهای باستانی ایران را بشناسید: دوستان یک حفار خوب برای درک بهتر  علایم و دوری از تشخیص اشتباه باید بتواند نماد ها را بشناسد تا آنها را از علایم دفینه جدا نماید که لازمه آن شناخت تاریخ و عقاید  داستان ها و اسطوره های  یک تمدن است ... برای م…