نوشته‌ها

واحد سنجش وزن در تجارت جواهرات

واحد سنجش وزن در تجارت جواهرات:۱- گرم (Gram) ؛ واحد وزن برای نگین های کم ارزش است.۲- قیراط (Garat) ؛ برابر با ۲۰۰ میلیگرم یا ۲۰% گرم می‌باشد.۳- صوت (Points) ؛ واحد قیراط، خود به درجات یک صدم تقسیم شده که به هر یک صدم قیراط، صوت گویند.۴-…