نوشته‌ها

پدیده های عجیب طبیعی دنیا در اسکاتلند

پدیده های عجیب طبیعی دنیا در اسکاتلند

پدیده های عجیب طبیعی دنیا در اسکاتلند کوه های عجیب دنیا در اسکاتلند غاری به نام فینگال که در جزیره ای غیرمسکونی به نام ‏استافا قرار گرفته هست.‏ در حالی‌که در تعداد زیادی از غارها معمولا قندیل ها یا استالاکتیت ها و استالاگمیت ها دیده می‌شو…