نوشته‌ها

پل دوازده چشمه آمل جاذبه های گردشگری مازندران

پل دوازده چشمه آمل جاذبه های گردشگری مازندران

پل دوازده چشمه آمل جاذبه های گردشگری مازندرانجاذبه های گردشگری شمال – سفر به شهرستان آمل استان مازندران – پل دوازده چشمه آمل : پل دوازده چشمه آمل در عصر سلطنت شاه عباس صفوی بر روی رود هراز در مرکز شهر آمل در ابتدای خیابان سبزه میدان احداث…