نوشته‌ها

چه قبر هایی دفینه دارند؟

چه قبر هایی دفینه دارند؟

چه قبر هایی دفینه دارند؟چه قبر هایی دفینه دارند؟ مصریان و سومریان ، در این مورد از ایران پیشی گرفته اند و مصریان در حدود چهار هزار سال است که از طلا استفاده میکنند البته در اوایل به کار گیری طلا در مصر ، این فلز مختص فرعون و خانواده ا…