نوشته‌ها

کاخهای باشکوه و اعیانی فرانسه

کاخهای باشکوه و اعیانی فرانسه

کاخهای باشکوه و اعیانی فرانسهکاخ ها و قصرهای باشکوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه علاوه بر معماری زیبا و تحسین برانگیزشان هر یک یادآور گوشه ای از تاریخ این کشور است. در این گزارش به دیگر کاخ های مشهور فرانسه از جمله کاخ ورسای، توییلری…