نوشته‌ها

کاخ سلیمانیه عمارتی باوقار

کاخ سلیمانیه عمارتی باوقار

کاخ سلیمانیه عمارتی باوقارکاخ سلیمانیه عمارتی است که بوی خانه می‌دهد. پله‌های فیروزه‌ای رنگش، پنجره‌های بلند و نورگیر و اتاق‌های تو در تو یادگاری از زندگی در گذشته هستند.وارد بنا که شدم، راهرویی نسبتا پهن و طولانی مقابل چ…