نوشته‌ها

کاخ شیروان شاه در باکو - آذربایجان + عکس

کاخ شیروان شاه در باکو – آذربایجان + عکس

کاخ شیروان شاه در باکو - آذربایجان + عکس  کاخ شیروان شاه در باکو - آذربایجان + عکس کاخ شیروان شاه (Palace o2014f the Shirvanshahs)، بزرگترین اثر تاریخی معماری  شیروان- آبشرون آذربایجان، واقع در درون شهر باکو است. این مجمو…