نوشته‌ها

کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشتکاخ هشت بهشتیکی از جاذبه ها ی گردشگری دراصفهان کاخ هشت بهشت است که در دوره‌ی زمامداری شاه سلیمان صفوی و در سال ۱۰۸۰ هجری در باغ بلبل بنا گردید. پس از این نیز در پایتخت- های پیشین صفویه، تبریز و قزوین نیز بناهایی به این…