نوشته‌ها

چند کشف عجیب باستان شناسی

چند کشف عجیب باستان شناسیتاریخ این کره ی خاکی پر از رازهای عجیب و جالب است و هیچ کدام از ما به اندازه ای عمر نخواهیم کرد که بتوانیم حل شدن تمامی این رازهای سر به مهر را ببینیم. هر از چند گاهی رمز و راز یکی از این اسرار هستی شناسایی می شود …
همه چیز درباره باستان شناسی

همه چیز درباره باستان شناسی

,
همه چیز درباره باستان شناسیباستانشناسی در ایران ابتدا مخلوطی از تحقیقات زمین شناسی اروپائیان برای اکتشاف نفت و علاقه بعضی از تاریخ دوستان غربی در ایران بود که به این شکل آغاز شد همه چیز درباره باستان شناسی باستان شناسی، دانش بررسی فرهنگ …