نوشته‌ها

نکات مهم کاوش در تپه ها

 نکات مهم کاوش در تپه هانکات مهم کاوش در تپه هاوقتی تجربه کاوش در تپه ها داشته باشید ورودی تپه ها همانند تصویر بالا وقتی از قسمت ورودی صحیح استارت زده باشید در متراژ یک الی دو متر چیدمان سنگ ها را مشاهده میکنید. مانند دیو…