نوشته‌ها

کتاب خطی اوستا

کتاب خطی اوستا:در زیر کتاب اصلی اوستا رو مشاهده می کنین که از کتاب اصلیش اسکن برداری شده و به فارسی نیز ترجمه شده و رمزگشایی شده است (کتاب کامل و اصلی اوستا در پکیج دفاین همراه با آموزش زبان اوستا آمده است) …