نوشته‌ها

کتراک ۳۰ دقیقه ای

کتراک ۳۰ دقیقه ای

کتراک ۳۰ دقیقه ایفروش کتراک ۳۰ دقیقه ای برای خرید فقط تماس بگیریدکتراک ۳۰ دقیقه ای ماده ای است با قدرت  تخریب ۱۲۰۰۰ تن بر متر مربع بر اساس انبساط آرام و بدون صدا، شامل ترکیبات آهکی و سایر افزودنی های شیمیائی می باشد. از موارد کا…
کتراک ۳۰ دقیقه ای

کتراک ۳۰ دقیقه ای

کتراک ۳۰ دقیقه ایفروش کتراک ۳۰ دقیقه ای برای خرید فقط تماس بگیریدکتراک ۳۰ دقیقه ای ماده ای است با قدرت  تخریب ۱۲۰۰۰ تن بر متر مربع بر اساس انبساط آرام و بدون صدا، شامل ترکیبات آهکی و سایر افزودنی های شیمیائی می باشد. از موارد کاربرد ا…