نوشته‌ها

کشف اجساد تاریخی در تپه باستانی شهر الوند

کشف اجساد تاریخی در تپه باستانی شهر الوند

کشف اجساد تاریخی در تپه باستانی شهر الوندتصاویر زیر مدتی است که در فضای بین شهروندان الوندی و حتی قزوینی دست به دست می شود.کشف اجساد تاریخی در تپه باستانی شهر الوندماجرا از این قرار است که شهرداری الوند برای ت…