نوشته‌ها

کشف مقبره جدید در مصر

کشف مقبره جدید در مصر

کشف مقبره جدید در مصرخالد العنانی وزیر آثارباستانی مصر سال ۲۰۱۷ را به دلیل کشف مقابر و مومیایی های جدید " سال تاریخی" لقب داده است.کاوش های باستان شناسی در استان المنیا در مرکز مصر منجر به کشف یک مقبره جدید با دهها مومیایی انسانی و حیوانی شده…