نوشته‌ها

کشف گذشته باکو در موزه ملی تاریخ آذربایجان

کشف گذشته باکو در موزه ملی تاریخ آذربایجان

کشف گذشته باکو در موزه ملی تاریخ آذربایجانآذربایجان یکی از کشورهایی است که دارای قدمت تاریخی طولانی است و بخشی از این کشور در ادوار گذشته جزو ایران بوده و شاید به همین دلیل است که تشابهات فرهنگی بین ایران و آذربایجان زیاد است و در ایران تو…