نوشته‌ها

کشف گنج 1700 ساله در خانه یک کشاورز

کشف گنج ۱۷۰۰ ساله در خانه یک کشاورز

کشف گنج ۱۷۰۰ ساله در خانه یک کشاورز  وقتی شما یک شیء درخشان در حیاط پشتی خانه تان می بینید، احتمال اینکه چیزی با ارزشتر از فویل آلومینیومی ببینید بسیار کم است.اما یک کشاورز سوئیسی بسیار خوش شانس گنجی را پیدا کرده ا…