نوشته‌ها

کلیساهای آذربایجان که ثبت جهانی شده اند

کلیساهای آذربایجان که ثبت جهانی شده اند

کلیساهای آذربایجان که ثبت جهانی شده اندسه کلیسای مهم ایران به نام های “قره کلیسا”، “سنت استپانوس” و “مریم مقدس” در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به عنوان نهمین اثر ایران در سال ۲۰۰۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسی…