نوشته‌ها

کلیسای اسمیندا سامبا تفلیس

کلیسای اسمیندا سامبا تفلیس

کلیسای اسمیندا سامبا تفلیسکلیسای اسمیندا سامبا در شهر تفلیس کشور گرجستان قرار دارد و در سال ۲۰۰۴ ساخته شده و به عنوان نماد گرجستان جدید شناخته می شود. کلیسای جامع با ارتفاع ۵۰ مترعنوان بلند ترین کلیسای گرجستان را دارا می باشد. این کلیسا بخ…