نوشته‌ها

کلیسای مسروپ مقدس مشهد

کلیسای مسروپ مقدس مشهد

کلیسای مسروپ مقدس مشهدکلیسای مسروپ مقدس مشهد (کلیسا ارامنه) واقع درخیابان امام خمینی (ارگ سابق) در حوالی میدان ۱۰ دی (سوم اسفند سابق) مربوط به دوره پهلوی و مهمترین کلیسای مشهد متعلق به ارمنیان می‌باشد. کلیسا ده دی (کلیسای مسروپ مقدس مشهد)…