نوشته‌ها

همه چیز درباره سنگ محراب

همه چیز درباره سنگ محراب

,
همه چیز درباره سنگ محراب سنگ محراب، افسانه یا واقعیت زرتشت در سبلان سنگ معروف محراب داشی (سنگ محراب) در قسمت شمالی قله سلطان و در مسیر جبهه ی اصلی یعنی شمال شرقی واقع است که در کتاب معجم البلدان به قبور حضرت حامد (گائوماته زرتشت) و حضرت هود…