نوشته‌ها

گردش در پَن هَندل نبراسکا

گردش در پَن هَندل نبراسکا

گردش در پَن هَندل نبراسکا استون هنج باشکوه ماشین ها خلوت دشت ها راه را برای چشم اندازی زمخت در پَن هَندل نبراسکا، بخشی از شاهراه جوینگدان طلا، مهاجران و مورمون های (Mormons) مسافر در دره رودخانه پلات (Platte River Valley) از دهه ۱۸۴۰ تا ۱۸۶۰ هموار …