نوشته‌ها

گشتی در حمام نواب تهران لوکیشن فیلم قیصر

گشتی در حمام نواب تهران لوکیشن فیلم قیصر

گشتی در حمام نواب تهران لوکیشن فیلم قیصرحمام های سنتی در ایران، بخشی از فرهنگ این مرز و بوم است. بی شک، بخشی از تاریخ ایران زمین را حمام های تاریخ ساز بر ما هویدا می کنند. از فین کاشان که رگ افتخار ایران (امیرکبیر) را زدند تا حمام های شیراز و …