نوشته‌ها

گنجینه طلای داریوش سوم در همدان

گنجینه طلای داریوش سوم در همدان

گنجینه طلای داریوش سوم در همداناین گنجینه که ممکن است بزرگترین گنج دوران هم باشد در ایران مدفون شده و سرنوشت بسیار جالبی دارد.گنجینه پادشاه بزرگ ایرانیان، داریوش سوم هخامنشی که در سالهای ۳۸۰ تا ۳۳۰ قبل از میلاد می زیست، شاید بزرگترین گنج تم…