نوشته‌ها

گنج در اسلام

,
گنج در اسلام: مسأله ۱۸۲۴ ـ مالى که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که مردم به آن گنج بگویند، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد. مسأله ۱۸۲۵ ـ اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست …