نوشته‌ها

۷ گنج خسرو پرویز

۷ گنج خسرو پرویز:خسروپرویز یا خسرو اول لقبش پرویز بوده که به معنای فاتح و پیروز است. این عنوان به خاطر پیروزی های بزرگش در غرب به او داده شده بود. او آخرین شاهنشاه قدرتمند ساسانیان بود که آوازه ی شهرتش عالم گیر روزگار آن دوره بوده است. این شهرت…