نوشته‌ها

گنجینه داریوش که قرنهاست از نظرها پنهان است

, ,
گنجینه داریوش که قرنهاست از نظرها پنهان است. یکی از دلایل مهم مخفی کردن این گنجینه ها, جنگ بین کشورها بود .. هر گاه کشوری مورد تجاوز قرار میگرفت و حاکم آن احساس میکرد که شکست خواهد خورد دستور می داد تا خزائن و صندوق های طلا در زیر خاک و در جای…