نوشته‌ها

گنج نمرود

,
نمرود و گنج های کشف شده :حتما نمرود بن کنعانرا می شناسید که ۲۰۵۳ قبل از میلاد متولد شد ، آن شخص همان شخصیت تاریخی بود که برای اولین بار در تورات به اسم پادشاه جبار که خداوند را تحدی کرد شناخته شده است.مفسران قرآن نمرود این شخصیت را که قرآن …