نوشته‌ها

راز گنج های گمشده

گنج های ایران زیرخاکی های مدفون شده

گنج های ایران زیرخاکی های مدفون شدهگنج های ایراناز دیرباز عده ی زیادی رویای پیدا کردن گنج یا کوزه ای پر از سکه های طلا را در سر می پرورانند. خیلی ها تنها در حد فانتزی و تخیل به این موضوع فکر …