نوشته‌ها

گنج هایی که در حیاط خانه ها کشف شده اند

گنج هایی که در حیاط خانه ها کشف شده انددر سال ۱۹۷۸ میلادی، دو کودک در حال کندن زمین حیاط و بازی کردن بودند که ناگهان با یک «فراری دینو ۲۶۴ DTS» مواجه می شوند. هنگامی که پلیس ماشین را از چاله خارج کرد، آن ها دریافتند که خودرو دزدی بوده است.…