نوشته‌ها

نماد شمشیر در گنج یابی

نماد شمشیر در گنج یابینماد شمشیر در گنج یابیدر مورد نماد شمشیر حکایات زیادی شنیده شده که امتداد دسته و یا نوک شمشیر جهت مسیر را نشان می دهد و.... دقت کنید چنین تفسیری برای این نماد اصولی نیست و نماد شمشیر دارای مواردی می باشد که …

گنج پنهان در حمام ها

گنج پنهان در حمام هاگنج پنهان در حمام هادر باستان معمولا مردم نظافت خود را در رودخانه ها و چشمه ها انجام می دادند. اندکی بعد بفکر ساختن مکانی افتادند که بتوانند در فصل های مختلف بتوانند نظافت انجام دهند. در ادامه نقش حمام ها در حرف…

تفسیر نماد گوسفند

تفسیر نماد گوسفند تفسیر نماد گوسفندنماد گوسفند زمانی در گنج_یابی اهمیت دارد که دارای ویژگی های خاصی باشد. این نماد از اهمیت ویژه ای در باستان برخوردار است و همچنین در ایران بسیار کمیاب می باشد.از جمله موارد ویژه این نماد در گنجیابی نک…

تل های خاکی در گنج یابی

تل های خاکی در گنج یابی تل های خاکی در گنج یابیعزیزان در مورد تل های خاکی مواردی رو خدمتتون عرض کنم دوستان تل های خاکی دستی که برای مورد دفینه ایجاد شده اند با قلعه های خاکی تفاوت دارند، و تفاوت اصلی در اندازه آنهاست که اندازه تل_خاکی…

نماد X در گنج یابی

نماد X در گنج یابی نماد X در گنج یابیاگر اهل کاوش و علاقه مند به دفینه یابی باشید حتما نشان ضربدر روی انواع سنگ ها و صخره ها و یا دیواره ها دیده اید. در این پست نمونه ای از این نماد ها را بررسی می کنیم که نشانه دا…

تشخیص باستانی بودن مکان

تشخیص باستانی بودن مکان تشخیص باستانی بودن مکان مواردی وجود دارند که در صورت دیده شدن در مکان دلیل بر باستانی بودن محل شما می باشد و اهمیت محل را بازگو می کند.وجود نام معروف محل وجود روایات راجع به محل وجود قلعه در نزدیکی وجود …

نماد جغد در دفینه یابی

نماد جغد در دفینه یابی نماد جغد در دفینه یابیدوستان جغد حیوانیست کا در شبها دیده میشود وهمین موضوع باعث شده بادیدنش بیاد ترس وشب بیوفتیم دوستان این نماد در باستان در مقابل قبرستانها ایجاد میشد، پس بادیدن نماد جغد باید دانست یک قبرستان قدیمی باارزش در محیط پشت …

حیوانات تخم گذار در گنج یابی

حیوانات تخم گذار در گنج یابی حیوانات تخم گذار در گنج یابیدرمورد نمادهایی که در واقعیت حیوانات تخم گذار هستن به تنه وپشت لاکپشت دقت کنید ، به شیار روی لاک دقت کنید؛ وهمینطور شیب پشت نماد. این سه گزینه اشاره به این داره که درحال ت…

نماد چشم درگنج یابی

نماد چشم درگنج یابی نماد چشم درگنج یابیشاید در مناطق باستانی اطراف شما هم نمادهای باستانی وجود داشته باشد. از جمله نمادهای مهم در بحث گنج یابی به نماد چشم اشاره می کنیم. چشم نمادی مهم در یهودیت می باشد که اگر در منطقه باستانی تک چشم …

نماد پله نذرگاهی

نماد پله نذرگاهی نماد پله نذرگاهینماد پله در زمان های باستان معانی و تفسیر های مختلفی داشت، برای مثال در مکان های زیارتگاهی و نذرگاه ها یا برای قلعه های شاهی، درمحیط شکارگاه شاه نشین، همچنین برای دفینه و مقبره ها نشانه گذاری می شد.پس دقیقا نمیت…

در کجا به دنبال گنج باشیم؟

در کجا به دنبال گنج باشیم؟ در کجا به دنبال گنج باشیم؟ بسیاری از دوستانی که تازه کار هستند اغلب به این سوال بر میخورند که چه مکانهایی مشکوک به دفینه هستند و در کجا به جستجوی گنج باشیم؟دوستان در باستان به دلیل اینکه فقدان مکان هایی مانند بانک یا …

نماد تاج شاهی در گنج یابی

نماد تاج شاهی در گنج یابی نماد تاج شاهی در گنج یابینماد تاج شاهی در گنج یابی موردی بسیار نادر و کمیاب است. شاید در ایران یک یا دو مورد دیده شده باشد. در این مطلب به تفسیر این نماد می پردازیم:دقت داشته باشید این نماد هم سمبل…