نوشته‌ها

گنج باستان ایران زمین

, ,
گنج باستان ایران زمین:آیا تاکنون درباره گنج های باستانی ایران شنیده اید، گنج معروف داریوش هخامنشی که در محدوده شهر همدان امروزی پنهان نموده و تا به امروز راز آن گشوده نشده است . طلای پادشاه بزرگ ایرانیان ، داریوش سوم هخامنشی که در سالهای ۳۸۰ …