نوشته‌ها

استفاده از دستگاه فلزیاب ممنوع شده است

,
استفاده از دستگاه فلزیاب ممنوع شده است: ماده‌ ۱-  وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ مکلف‌ است‌ ضوابط‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور را به‌ هنگام‌ ثبت‌ اعلامیه‌ تأسیس‌، به‌ متقاضیان‌ ساخت‌ دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ ابلاغ‌ نماید. صدور پروان…