نوشته‌ها

نماد های مهم (خطر) در گنج یابی

,
نماد های مهم (خطر) در گنج یابی: توضیحات (نمادهای خطر) گنج یابی باید برای همه قابل فهم و درک باشد و اینها خیلی نمادهای مهمی هستند . این یک واقیعت است که ! گنجینه فقط می تواند توسط یک شخص زنده پیدا شود.…