نوشته‌ها

گنج یابی و دفینه یابی

گنج یابی و دفینه یابی

,
گنج یابی و دفینه یابیدر گنج یابی و دفینه یابی باید اطلاعات فرد درباره انواع لایه های خاک گنج یابی و دفینه یابی و لایه شناسی بسیار زیاد باشد تا بتواند به هدف نزدیک شود . چرا که شناسایی نوع خاک در دفینه یابی بسیار موثر است. بررسی سطحی و تشخیص …