نوشته‌ها

گور حفره سنگی باز شده …

,
گور حفره سنگی باز شده:دوستان یک فیلم کوتاه دیگر نیز برای استفاده گذاشته ام که امیدوارم به شما برای گمانه زنی درست تر کمک کند.همیشه توجه داشته باشید وقتی در محلی قرار میگیرید که فکر میکنید احتمال دخمه ای (گور حفره سنگی ) وجود دارد باید به جنس ص…