نوشته‌ها

یکی دیگر از عجایب جهان فانوس دریایی اسکندریه در مصر

یکی دیگر از عجایب جهان فانوس دریایی اسکندریه در مصر   فانوس دریایی اسکندریه هفتمین مورد عجایب هفتگانه جهان است که در مصر قرار داشت. برجی که برفراز آن آتشی بود تا شبها راهنمای ملوانان برای رسیدن به بندر اسکندریه باشد. این برج در ج…