نوشته‌ها

۱۰ بنای شگفت انگیز خشتی دنیا

۱۰ بنای شگفت انگیز خشتی دنیا

۱۰ بنای شگفت انگیز خشتی دنیا  خیلی‌ها فکر می‌کنند، دنیا ارگ بم را به واسطه بزرگ ترین بنای خشتی جهان می‌شناسند. اما چرا وقتی سحرگاه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ زلزله، این شهر تاریخی را تخریب کرد، باز چیزی از ارزش های این بنای خشتی کاسته نش…