نوشته‌ها

۱) عجایب غار آجانتا | Ajanta Caves | هند

۱) عجایب غار آجانتا | Ajanta Caves | هند

۱) عجایب غار آجانتا | Ajanta Caves | هند  ۱) عجایب غار آجانتا | Ajanta Caves | هند یکی از عجایب دوران باستان در ۱۰۰ کیلومتری از شمال شهرستان اورنگبد هند واقع شده است .این غار به سبب معماری خاص و منحصر به فردی که دارد در جهان شهره است و آن را یکی از …