نوشته‌ها

۲) نیوگرنج |Newgrange | ایرلند

۲) نیوگرنج |Newgrange | ایرلند

۲) نیوگرنج |Newgrange | ایرلند   ۲) نیوگرنج |Newgrange | ایرلندرتبه ی نهم لیست #عجایب دوران باستان متعلق به سازه ای است با نام Newgrange . چیزی شبیه به بشقاب پرنده که در دشتی با نام دشت زمرد در شهر میث ایرلند واقع شده است…