نوشته‌ها

۳) شهر زیر زمینی درینکویو | Derinkuyu | ترکیه

۳) شهر زیر زمینی درینکویو | Derinkuyu | ترکیه

۳) شهر زیر زمینی درینکویو | Derinkuyu | ترکیه  ۳) شهر زیر زمینی درینکویو | Derinkuyu | ترکیه  در #ترکیه شهری زیرزمینی وجود دارد با نام درینکویو . این شهر زیر زمینی که در منطقه درینکویو در استان نوشهیر  واقع شده است ، عمقی در حدود ۶۰ متر (۲۰۰  ف…