نوشته‌ها

۴) فانوس دریایی اسکندریه | Lighthouse of Alexandria | مصر

۴) فانوس دریایی اسکندریه | Lighthouse of Alexandria | مصر

۴) فانوس دریایی اسکندریه | Lighthouse of Alexandria | مصر  ۴) فانوس دریایی اسکندریه | Lighthouse of Alexandria | مصراولین #فانوس دریایی که در جهان مورد استفاده قرار گرفت فانوس دریایی اسکندریه می باشد که در مصر قرار گرفته است . …