نوشته‌ها

۵) غول رودس | Colossus of Rhodes | رودز

۵) غول رودس | Colossus of Rhodes | رودز

۵) غول رودس | Colossus of Rhodes | رودز   ۵) غول رودس | Colossus of Rhodes | رودز رتبه ی ششم لیست ۱۰ عجایب دوران باستان را مجسمه ای به نام غول رودس از آن خود کرده است . این مجسمه که در سال ۲۸۰ پیش از میلاد ساخته شده ، ۳۳ م…