نوشته‌ها

۵ مکان تاریخی ترکیه در یونسکو، شهر های تاریخی ترکیه

۵ مکان تاریخی ترکیه در یونسکو، شهر های تاریخی ترکیه

۵ مکان تاریخی ترکیه در یونسکو، شهر های تاریخی ترکیه   مشهور ترین اماکن دیدنی تاریخی ترکیه ۱.استانبول ترکیه - Istanbul سفر شما به ترکیه احتمالا از استانبول آغاز می شود، سفری به شهر بازار های مشهور، مسجد ها و بنا های تاریخی …